Mājās / Refrižeratoru sakabe

Refrižeratoru sakabe

Refrižeratoru sakabes tiek izmantotas refrižeratoru konteineru pārvadājumiem 1520 mm sliežu dzelzceļa tīklā. Tas ir specializēts ritošais sastāvs, kas ļauj pārvadāt refkonteinerus, uzturot tajos konkrētajai kravai nepieciešamo temperatūras režīmu -25 līdz +25 grādu robežās pēc Celsija skalas. Katrā konteinerā ir iespējams uzturēt savu temperatūru.

Atšķirībā no refrižeratoru vagoniem un automašīnām-refrižeratoriem, pārvadājums, kurā tiek izmantota refrižeratoru sakabe, var būt viens no multimodālā pārvadājuma posmiem. Tā kā konteiners ir uzskatāms par vienu pārvadājamo vienību, tad to bez problēmām var pārkraut no sakabes un iekraut kuģī vai automašīnā un otrādi.

Refrižeratora sakabe sastāv no dīzeļģeneratora vagona (DĢV) un speciāli aprīkotas platformas. DĢV faktiski ir dienesta vagons, kurā atrodas dīzeļelektrostacija, kuras jauda ļauj apgādāt ar elektrību līdz pat 18 refkonteineru, un degvielas rezerves, kas garantē netraucētu elektrostacijas darbību vairāku nedēļu garumā. Puse no šī vagona ir iekārtota kā dzīvojamā telpa, kurā uzturas divu, DĢV iekārtas apkalpojošo un konteineru darbu kontrolējošo, mehāniķu brigāde.

Refkonteineru pārvadāšanai paredzētās fitinga platformas ir aprīkotas ar elektropadeves līnijām un pieslēguma ligzdām. Atkarībā no platformas konstrukcijas, uz tās var izvietot 2х20’, 1x40’, 1x20’ un 1x40’ vai 2x40’ refkonteinerus. Parasti tās ir, tieši refkonteineru pārvadāšanai paredzētas, rūpnīcā izgatavotas vai arī sertificēta uzņēmuma, saskaņā ar īpašu projektu modernizētas, platformas.

DĢV un dažas (parasti 6 - 12 gab.) platformas tiek mehāniski un elektriski savienotas ar starpvagonu kabeļu palīdzību, veidojot vienlaidu elektrisko ķēdi. Konteineri tiek novienoti uz platformām un pievienoti elektropadeves ligzdām. Tādējādi visa maršruta reisa izpildes laikā konteiners paliek pievienots elektropadeves avotam un uztur kravai nepieciešamo temperatūru tieši tāpat, kā tas notiktu, konteineram atrodoties uz kuģa vai terminālā.

Visa pārvadājuma laikā elektropadeve tiek nodrošināta, pateicoties vairākiem faktoriem.

Elektrisko strāvu ģenerē divi galvenie dīzeļģeneratori, kuri strādā pārmaiņus. Pat ja viens no tiem pārstās funkcionēt, otrs spēs pilnībā nodrošināt pārvadājamo konteineru darbību. Turklāt rezervē paliek arī trešais dīzeļģenerators, kuru arī var izmantot nepieciešamības gadījumā.

DĢVā esošās degvielas rezerves (ap 6000 litru) ir pietekamas visu veidu attālumu pārvadājumiem 1520 mm ceļu tīkla robežās, pat neparedzētas kavēšanās gadījumā.

Mehāniķi, kas pavada kravu DĢVos, ir speciāli apmācīti un sagatavoti tehniskie speciālisti. Viņi ne vien seko iekārtu darbībai, kontrolē kravas iekraušanu un izkraušanu SUNGATE pilnvaroto personu statusā, bet arī novērš iekārtu darbības traucējumus vai aprīkojuma bojājumus, ja tādi gadās maršruta reisa izpildes laikā.

Ceļā sakabe netiek atvienota ne pie kādiem nosacījumiem. Šim nolūkam tiek noformēta īpaša pavaddokumentācija.

Kravas pārvadāšanai nepieciešamos refrižeratoru konteinerus var piešķirt SUNGATE, taču klients var izmantot arī savus vai kuģa līnijas konteinerus.

Refrižeratoru sakabju izmantošanas normatīvi tiesiskā bāze

Refkonteineru pārvadāšanai izmantojamo refrižeratoru sakabju pielietošanu reglamentē Nolīgums par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS), kas ir noslēgts starp Neatkarīgo Valstu Sadraudzības, Gruzijas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas dalībvalstu administrācijām, precīzāk tā Pielikums Nr.4, kā arī Noteikumi par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem privātajos lieltonnāžas refrižeratoru konteineros uz specializētu platformu sakabēm, kas tika apstiprināti Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padomes 30. sēdē 2004. gada 16. un 17. novembrī.

Mūsu pakalpojumi

Transportēšana

Mūsu specializācija ir ātrbojīgo kravu dzelzceļa pārvadājumi refrižeratoru konteineros, lejamo ķīmisko un pārtikas produktu transportēšana tanku konteineros, beramkravu transportēšana specializētajos bulk konteineros, konteineru pārvadājumi, negabarīta kravu un riteņu tehnikas pārvadāšana, projektu kravas.

Ekspedēšana

Mēs nodrošinām pilnīgu uzticētās kravas pavadīšanu: optimāla transporta plāna un maršruta izstrāde un realizācija, muitas un sanitāro formalitāšu izpildīšana, kravu dokumentu noformēšana, jūras krāvēju darbu organizēšana, vajadzības gadījumā organizējam kravas pagaidu nokraušanu un uzglabāšanu, apdrošināšana.

Tarifu apmaksa

Uzņēmums piedāvā dzelzceļa tarifu apmaksu kravām, kas tiek pārvadātas pa Baltijas valstu, Krievijas Federācijas, Kazahstānas, Vidusāzijas un citu NVS un Eiropas Savienības valstu teritorijām.

Konteineru vilciens

Priecājamies piedāvāt mūsu klientiem regulārā konteinervilciena pakaplojumu, kura operators mēs esam, maršrutā Ustjlugas osta - Maskava - Ustjlugas osta, ar tālāko piegādi no dzelzceļa termināla Maskavā līdz klienta durvīm un ar tukšā konteinera atgriešanu Ustjlugas ostā.

Konteineru noma

Vadošo pasaules ražotāju konteineri ļauj uzturēt jebkuru kravas pārvadāšanai vajadzīgo režīmu.

Ritošā sastāva noma

SUNGATE ritošajā sastāvā ir 300 pielāgotas platformas un 30 dīzeļģeneratoru vagoni.

Remonta bāze

Kravu saglabātību, pirmkārt, refrižeratoru kravu, transportēšanas laikā garantē aprīkojuma augstais drošums.

Specializētā ritošā sastāva noma

SUNGATE piedāvā iznomāt sakabes refkonteineru pārvadāšanai.

Likmes pieprasījums

Šajā veidlapā jānorāda informācija, kas nepieciešama pārvadājuma likmes aprēķināšanai.

Pieteikums konteinervilcienam

Šajā veidlapā jānorāda informācija, kas ir nepieciešama konteinervilciena rezervācijai.

Par uzņēmumu

SIA SUNGATE ir dibināta Rīgā 1992. gadā, un jau 20 gadus sekmīgi darbojas starptautisko transporta pakalpojumu tirgū, apvienojot jūras, dzelzceļa un sauszemes transporta iespējas, ostas krāvēju pakalpojumus un pārvadājumu dokumentu noformēšanu.

Mūsu partneri

Uzticama partnerība ir viens no SUNGATE darba pamatprincipiem. Uzņēmums sadarbojas ar nozares profesionāļiem un atzītiem līderiem.

Jaunumi

17.04.2015 TRANSRUSSIA 2015
01.12.2014 Konteinervilciens uz ''Vorsino'' terminālu!
04.04.2014 TransRussia 2014
03.06.2013 Transport & Logistic 2013