Mājās / Refkonteineru dzelzceļa pārvadājumi: 7 izplatītākie mīti

Refkonteineru dzelzceļa pārvadājumi: 7 izplatītākie mīti

Mīts Nr.1: Ja krava ir atkususi, tad konteiners ceļā to atkal sasaldēs

Neskatoties uz to, ka konteiners ir aprīkots ar saldēšanas iekārtu, tas spēj uzturēt kravas temperatūru. Ja krava ir salīdzinoši viegla, konteiners spēj pazemināt temperatūru par 1 - 2 grādiem. Taču sasaldēt kravu vai pazemināt sasaldētās kravas temperatūru, jo sevišķi, ja krava ir smaga - piemēram, saldētas gaļas vai zivs briketes - tas nespēj. Tā nav viņa funkcija.

Ieteikums:
Personīgi, ar savu pārstāvju vai inspektora-novērtētāja starpniecību obligāti fiksējiet un kontrolējiet kravas stāvokli, brīdī, kad tā tiek atdota pārvadātājam noliktavā. Pārvadātājs nedrīkst pieņemt kravu, ja tās temperatūra neatbilst dokumentos norādītajai vai arī pārvadājuma nosacījumiem.

Nosacītās viena konteiners piegādes izmaksas
(vertikāli - nosacītās izmaksas, horizontāli - konteineru skaits)

Mīts Nr.2: Var pārvadāt vienu refrižeratoru konteineru

Var. Taču tas nebūt ne vienmēr ir finansiāli izdevīgi. Saskaņā ar refkonteineru pārvadājumu tehnoloģiju tos vienmēr pavada dīzeļģeneratora vagons. Ar šo vagonu saistītie izdevumi praktiski nav atkarīgi no pārvadājamo konteineru skaita. Ja par vienu vienību ir uzskatāma viena konteinera transportēšanas izmaksas sešu konteineru un DĢV piekabes sastāvā, tad viena konteinera transportēšanas izmaksas attiecība pret piekabes garumu izskatīsies aptuveni šādi (skat. zīmējumu).

Ieteikums:
Šādā situācijā iespējams izdevīgāk ir veikt autopārvadājumu vai pagaidīt, līdz būs uzkrāts lielāks kravas apjoms.

Mīts Nr.3: Par visu ir atbildīgs ekspeditors

Dzelzceļa ekspeditora uzdevums ir garantēt un maksimāli atvieglot klienta pieeju dzelzceļa piedāvātajiem pakalpojumiem. Klienta ērtībām tas uzņemas maksimāli daudzu funkciju izpildi - savāc un noformē nepieciešamos dokumentus, iesniedz tos nosūtīšanas stacijā, (nepieciešamības gadījumā) piešķir kravai vajadzīgos konteinerus un ritošo, tai skaitā arī personīgo specializēto ritošo, sastāvu, saskaņo visus, ar kravas nosūtīšanu un/vai pieņemšanu saistītos, jautājumus ar visiem dzelzceļa dienestiem. Pārvadājot refkonteinerus ekspeditors, kurš ir piešķīris refpiekabi un refkonteinerus, ir atbildīgs arī par kravas temperatūras uzturēšanu konteineros to transportēšanas laikā. Taču tai pašā laikā pārvadātājs, kurš ir tieši atbildīgs par pārvadājuma procesu un kravas neaizskaramību, ir dzelzceļš. Ja pārvadājuma procesā, dzelzceļa vainas dēļ, krava tiek nozaudēta vai bojāta, tad tā no pārvadājuma līguma pusēm, kura ir cietusi tiešos zaudējumus - nosūtītājs vai saņēmējs - ir tiesīga izvirzīt pretenzijas dzelzceļam. Šādā situācijā ekspeditora uzdevums ir izdarīt visu, lai maksimāli ātri un pēc iespējas lielākā apmērā kompensētu klienta zaudējumus. Daudz kas ir atkarīgs arī no klienta vai kravas saņēmēja, kura interesēs klients rīkojas, darbībām tieši kravas saņemšanas brīdī.

Ieteikums:
Apdrošiniet kravu. Ja saņēmējs ir jūsu klients vai jūsu pilnvarotā persona, sastādiet viņam instrukciju kravas iztrūkuma fakta konstatācijas gadījumam. Izdariet to personīgi vai arī uzticiet savam ekspeditoram.

Mīts Nr.4: Konteiners ir jāpiekrauj līdz malām

Temperatūra konteinerā tiek uzturēta, pateicoties nepārtrauktai piespiedu gaisa cirkulācijai. Konteinera aizmugurējā daļā ir uzstādīta iekārta, kas atdzesē vai uzsilda gaisu un liek šīm gaisa plūsmām cirkulēt starp kravu un konteinera sienām, grīdu un griestiem. Konteinera grīdai un sienām ir gofrēta virsma, kas ļauj gaisam liegi plūst ap kravu. Taču pie griestiem gaisa masām ir jānodrošina brīva plūsma. Tāpēc refrižeratoru konteineros ir atrodama tā saucamā sarkanā līnija, kura limitē maksimālo kravas augstumu. Tā ļauj atstāt zem griestiem aptuveni 20-25 centimetrus lielu telpu, kas ļauj konteineram funkcionēt pareizā režīmā. Pretējā gadījumā tiek traucēta gaisa cirkulācija, krava sāk ''zaudēt'' temperatūru un riskē kļūt nelietojama.

Ieteikums:
Pieprasiet, lai jūsu pārstāvji kravas iekraušanas brīdī kontrolētu procesu. Pirms konteinera aizvēršanas pieprasiet nofotografēt tajā iekrautās kravas atrašanās stāvokli.

Mīts Nr.5: Dzelzceļš - tas būs lēni un dārgi

Parasti šo apgalvojumu tik tiešām var attiecināt uz nelieliem - līdz 1,5-2 tūkst. km - attālumiem. Taču lielos attālumos kravas piegādes ātrums ir salīdzināms ar autotransporta pārvadājumiem. Sevišķi, ja tiek ierēķināta autotransporta kavēšanās uz robežas vai kādu citu tehnisku iemeslu dēļ. Ja runa ir par izmaksām, tad arī šajā ziņā apgalvojums būs daļēji patiess tikai attiecībā uz nelieliem attālumiem. Lieliem attālumiem dzelzceļš piemēro atlaides, kuras tiek piešķirtas par attālumiem, kas pārsniedz noteiktos. Šīs atlaides var sasniegt 50 un vairāk procentus. Lielos attālumos dzelzceļa pārvadājumi ir finansiāli izdevīgāki.

Ieteikums:
Ja tiek plānots pārvadāt kravu dažu simtu kilometru attālumā, turklāt kravas apjoms nepārsniedz dažus desmitus tonnu, tad labāk ir izmantot autotransportu. Ja attālums ir lielāks par 1,5 - 2 tūkst. km vai arī tiek plānoti regulāri kravu pārvadājumi simtu un tūkstošu tonnu apmērā, visticamāk, dzelzceļa transports būs vairāk piemērots.

Mīts Nr.6: Pārvadājuma izmaksas veido visu teritoriju dzelzceļa tarifu summa

Dzelzceļa tarifs nav vienīgā dzelzceļa pārvadājumu izmaksu sastāvdaļa, lai gan parasti tomēr pati būtiskākā. Dzelzceļa tarifs ir maksa par kravas pārvadāšanu vagonā. Otro izmaksu daļu veido samaksa par pašu vagonu un tā izmantošanu. Gadījumā, ja tiek pārvadāti refkonteineri, šajā maksā ir iekļauta arī piekabes ekspluatācija, konteineru noma, gadījumā, ja konteineri tiek piešķirti kopā ar piekabi, DĢV paredzētās degvielas cena, mehāniķu brigādes darba alga, pavadošā piekabe un virkne citu, tieši ar ritošā sastāva izmantošanu saistīto, izdevumu. Trešā sastāvdaļa ir dažādu veidu izdevumi kravas nosūtīšanas un pieņemšanas stacijā. Tie parasti ir atkarīgi no pārvadājuma pasūtītāja un izpildītāja līguma nosacījumiem.

Ieteikums:
Apspriežot jūsu kravas pārvadājuma likmi obligāti uzziniet, kas tajā ir iekļauts.

Mīts Nr.7: Ceļā piekabe var tikt atvienota, daļa konteineru paliks bez elektrības un krava tajos kļūs nelietojama.

Piekabe ceļā netiek atvienota. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem piekabes pārvadājuma dokumenti tiek noformēti tādā veidā, lai starpstacijās atvienošanas varbūtība tiktu pilnībā izslēgta. Vienīgā reize, kad ir iespējama piekabes atvienošana ir iekraušanas vai izkraušanas brīdis gadījumā, ja ceļu vai rampas garums, kur tiek veikti šie darbi, neļauj novietot uz tiem visu piekabi. Šādā gadījumā platformas pakāpeniski un pēc nepieciešamības tiek pievienotas pie piekabes vai atvienotas no tās.

Ieteikums:
Pajautājiet savam ekspeditoram vai iekraušanas vai izkraušanas brīdī piekabe tiks atvienota. Cik ilgi piekrautie konteineri būs atvienoti no strāvas. Pārliecinieties, ka ekspeditors garantē savlaicīgu visu piekrauto konteineru pieslēgšanu elektropadeves tīklam.

Mūsu pakalpojumi

Transportēšana

Mūsu specializācija ir ātrbojīgo kravu dzelzceļa pārvadājumi refrižeratoru konteineros, lejamo ķīmisko un pārtikas produktu transportēšana tanku konteineros, beramkravu transportēšana specializētajos bulk konteineros, konteineru pārvadājumi, negabarīta kravu un riteņu tehnikas pārvadāšana, projektu kravas.

Ekspedēšana

Mēs nodrošinām pilnīgu uzticētās kravas pavadīšanu: optimāla transporta plāna un maršruta izstrāde un realizācija, muitas un sanitāro formalitāšu izpildīšana, kravu dokumentu noformēšana, jūras krāvēju darbu organizēšana, vajadzības gadījumā organizējam kravas pagaidu nokraušanu un uzglabāšanu, apdrošināšana.

Tarifu apmaksa

Uzņēmums piedāvā dzelzceļa tarifu apmaksu kravām, kas tiek pārvadātas pa Baltijas valstu, Krievijas Federācijas, Kazahstānas, Vidusāzijas un citu NVS un Eiropas Savienības valstu teritorijām.

Konteineru vilciens

Priecājamies piedāvāt mūsu klientiem regulārā konteinervilciena pakaplojumu, kura operators mēs esam, maršrutā Ustjlugas osta - Maskava - Ustjlugas osta, ar tālāko piegādi no dzelzceļa termināla Maskavā līdz klienta durvīm un ar tukšā konteinera atgriešanu Ustjlugas ostā.

Konteineru noma

Vadošo pasaules ražotāju konteineri ļauj uzturēt jebkuru kravas pārvadāšanai vajadzīgo režīmu.

Ritošā sastāva noma

SUNGATE ritošajā sastāvā ir 300 pielāgotas platformas un 30 dīzeļģeneratoru vagoni.

Remonta bāze

Kravu saglabātību, pirmkārt, refrižeratoru kravu, transportēšanas laikā garantē aprīkojuma augstais drošums.

Specializētā ritošā sastāva noma

SUNGATE piedāvā iznomāt sakabes refkonteineru pārvadāšanai.

Likmes pieprasījums

Šajā veidlapā jānorāda informācija, kas nepieciešama pārvadājuma likmes aprēķināšanai.

Pieteikums konteinervilcienam

Šajā veidlapā jānorāda informācija, kas ir nepieciešama konteinervilciena rezervācijai.

Par uzņēmumu

SIA SUNGATE ir dibināta Rīgā 1992. gadā, un jau 20 gadus sekmīgi darbojas starptautisko transporta pakalpojumu tirgū, apvienojot jūras, dzelzceļa un sauszemes transporta iespējas, ostas krāvēju pakalpojumus un pārvadājumu dokumentu noformēšanu.

Mūsu partneri

Uzticama partnerība ir viens no SUNGATE darba pamatprincipiem. Uzņēmums sadarbojas ar nozares profesionāļiem un atzītiem līderiem.

Jaunumi

17.04.2015 TRANSRUSSIA 2015
01.12.2014 Konteinervilciens uz ''Vorsino'' terminālu!
04.04.2014 TransRussia 2014
03.06.2013 Transport & Logistic 2013